Wie schrijft je content: een copywriter of een journalist?

Door Stijn van Osch - 22.02.2015.
Artikel
Een journalist is geen copywriter, en omgekeerd

Vorig jaar ontketende Flair-hoofdredacteur Frederik De Swaef een klein stormpje onder journalisten. In het Canvas-programma Terzake stelde hij dat "journalisten ook voor adverteerders kunnen schrijven." Hij haastte zich om erbij te vermelden dat het onderscheid tussen journalistiek en advertentie altijd duidelijk moet zijn, maar het kwaad was in de hoofden van sommigen al geschied. Een gerenommeerd journalist is toch geen copywriter? Of wel?

Het is nochtans een teken van de digitale tijd. Een tijd waarin content king is en brands hun verhaal op allerhande manieren en via verschillende kanalen uitsturen. Plots is de eens zo heilig geachte verzuiling tussen business en redactie niet meer zo heilig. Want wie huur je in om je merkverhaal - je content - vorm te geven? De journalist, die allicht de betere researcher en interviewer is? Of de copywriter, die als uitstekende psycholoog beter kan inspelen op de behoeften van jouw doelpubliek?

Er zijn veel overeenkomsten tussen journalisten en copywriters: ze zijn beiden uitstekende storytellers, blinken allebei uit in schrijfskills en taalvaardigheid en trekken de aandacht met spitsvondige copy. De verschillen zijn echter veel groter. We zetten ze even tegenover elkaar.

Journalist is geen copywriter, en omgekeerd

Het grote verschil tussen de twee? Een journalist vertelt een verhaal, een copywriter verkoopt het.

Zoals we hierboven al aangaven, gaat een journalist er prat op de betere researcher en interviewer te zijn. Dat is ook niet verwonderlijk, want zijn focus ligt niet op het schrijven, maar op het construeren van zijn verhaal. Hij steekt veel meer energie in het researchen van de feiten en het zoeken naar de juiste invalshoek. Daarom verwijt hij de copywriter wel eens niet kritisch genoeg te zijn.

Bij de copywriter daarentegen, ligt de focus op het schrijven zelf. Het is zijn taak om de lezer te overtuigen. Om dat doel te bereiken, speelt hij met bewoordingen en omschrijvingen. Meer dan met invalshoeken, speelt hij met calls-to-action en toont hij zich een kameleon op het vlak van schrijfstijl en tone of voice. De journalist spreekt vanuit zijn eigen stem, de copywriter schrijft in de taal van zijn opdrachtgever.

De copywriter moet de boodschap van zijn broodheer verkocht krijgen bij een specifiek doelpubliek. Daarvoor moet hij weten wat er in de hoofden van zijn lezers speelt. Zijn psychologische skills worden getriggerd om een overtuigende en inspirerende tekst, in welke vorm ook, te schrijven.

Bedrijven hebben beide profielen nodig

De realiteit is natuurlijk niet zo zwart-wit als ze hier wordt voorgesteld. Een copywriter kan best wel kritisch zijn en is vaak een uitstekende researcher. Een journalist is natuurlijk ook creatief genoeg om de toon van zijn tekst aan te passen.

Feit is: in de digitale wereld van vandaag gedragen merken zich steeds vaker als uitgevers, en niet meer louter als adverteerders. Ze publiceren steeds meer content over zichzelf en hun commerciële activiteiten, in de hoop nieuwe klanten te overtuigen. Die content is zo divers van aard dat het onderscheid tussen redactie en business vervaagt. Bijgevolg verdwijnt ook de scheidingslijn tussen journalist en copywriter.

Om hun verhaal op een kwalitatieve en geloofwaardige manier te vertellen, hebben bedrijven beide profielen nodig. Iemand die een bepaald topic tot op de bodem kan uitspitten om er een informatief rapport rond te schrijven, maar ook iemand die in een handomdraai de juiste call-to-action weet neer te pennen om de content te monetariseren. Brand publishing is meer dan verhalen vertellen, maar mag ook niet zomaar gezien worden als het verzamelen van leads.

Het antwoord op onze vraag uit de tweede paragraaf - Wie huur je in om je merkverhaal vorm te geven? - is dus niet zo eenduidig. Je hebt de skills van beiden nodig om een uitgebalanceerd verhaal neer te zetten.

Wat wel vaststaat: schrijftalenten die het beste van de twee werelden combineren, hebben een belangrijk streepje voor in de digitale contentwereld van vandaag.

Wat is contentstrategie?

Een contentstrategie is de blauwdruk van wat je als bedrijf over jezelf vertelt: ze geeft je inzicht in en controle over wat je publiceert, waar en wanneer je dat doet, voor wie en waarom. Een goede contentstrategie zorgt ervoor dat je een duurzaam en meetbaar productieplan hebt om op te bouwen, zodat je op elk moment een samenhangend verhaal vertelt.

Wil je je bezoekers optimaal van dienst zijn én je eigen doelen bereiken? Dan heb je goede content en een duidelijke strategie nodig. Punt.

Nieuwsbrief

Here's the deal.
Je e-mailadres in ruil voor geweldige content.